Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Mai vàng An Nhơn

“Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I – Năm 2023” do UBND thị xã An Nhơn, Bình Định tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 9-11.1.2023, Chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá “thủ phủ mai vàng” An Nhơn, thúc đẩy phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương.

Đọc tiếp “Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Mai vàng An Nhơn”