Thủ phủ mai vàng Nhơn An được đăng ký nhãn hiệu

Ngày 10/1, ông Trần Thanh Dũng, quyền Chủ tịch UBND xã Nhơn An cho biết, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) vừa có quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn nhiệu cho thương hiệu: “Mai vàng An Nhơn” (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định).

Đọc tiếp “Thủ phủ mai vàng Nhơn An được đăng ký nhãn hiệu”